Close

Náš tým

MVDr.Barbora Schillová

Promovala na VFU v Brně v roce 2003. Od téhož roku do současnosti pracuje jako terénní veterinární lékařka se zaměřením na medicínu koní. Členka České hipiatrické společnosti.

MVDr. Irina Lobova

Je vedoucí lékařka naší ordinace

Vystudovala veterinární lékařství na univerzitě v(Moldávie). Promovala v roce 2012. Již v rámci studia získávala zkušenosti na klinice malých zvířat.2013-2015 praxe na Veterinární klinice AAVET. Zaměření:interna a chirurgie malých zvířat.Mluví plynule česky,rusky,anglicky a rumunsky.

MVDr. Anna Fabianová

Promovala na VFU v Brně v roce 2016. Rok studovala na Veterinární klinice velkých zvířat v Portugalsku.Zaměření:velká zvířata, zejména koně a exoti.

MVc. Barbora Bohmová

Studentka 5.ročníku VFU v Brně. V naší ordinaci má na starosti mimo jiné laboratoř a koprologická vyšetření.

Denisa Olszarová

Recepční, vedoucí veterinárního obchodu

error: Content is protected !!