Close

Squamocelulární karcinom v dutině ústní u koček

Squamocelulární karcinom (SCC) je poměrně časté (až 70% zvířat) onemocnění dutiny ústní u koček. Většinou onemocní kočky starší 10 let. Výskyt onemocnění může být spojen s:
• používáním obojků proti blechám,
• vystavováním koček cigaretovému kouři,
• krmením konzervovaného krmiva (zejména krmiva obsahující rybí produkty).
Tato neoplazie (novotvorba tkáně) se může vyskytovat v celé dutině ústní, ale na tonzilách (mandle) je lokalizována vzácně. Chování neoplazie je podobné jako u psů – maligní, rychlerostoucí, kulatobuněčný nádor. Vytváří ulcerace (prorůstání tkáně) různé hloubky a intenzity.

Diagnosticky je důležité zjistit rozsah neoplazie. Při výskytu viditelné léze v dutině ústní je dobré doplnit diagnostiku rentgenovým snímkem. Tím zjistíme, zda neoplazie nemetastazovala do kostní tkáně. Z viditelné léze je důležité odebrat vzorek na cytologické vyšetření (tenkojehelná aspirační biopsie) nebo na histologické vyšetření tkáně. Při zjištění squamocelulárního karcinomu může být zjištěna přítomnost viru FeLV, ale nemusí to být pravidlem.
Ve většině případů není možná chirurgická terapie z důvodu rozsahu neoplazie a velkého poškození tkáně. Zároveň chirurgické odstranění znemožňuje umístění nádoru – např. při výskytu na jazyku by bylo nutné odstranit velkou část jazyka. Bohužel u koček je tato neoplazie agresivnější než u psů. Existuje možnost lokální radioterapie, která je však velmi nákladná a není prováděna na veterinárních pracovištích.
Podobně jako squamocelulární karcinom může vypadat epulis. Epulis je ale benigní neoplaziíí (nezhoubný novotvar), která se dá ve většině případů úspěšně léčit. Chirurgická terapie je možná až v 90 % případech, a to s dobrou prognózou. Tímto typem neoplazie jsou však více zatíženi psi než kočky. Většinou se vyskytuje u mladších jedinců do 3 let věku.

Případ
Do naší ordinace přinesl majitel 18letou kočku evropskou. Kočka byla v dobrém výživovém stavu, ale již týden nepřijímala potravu, slinila a byla dehydratovaná. Při prvním pohledu do dutiny ústní jsme zjistili novotvar velikosti 3 cm umístěný pod jazykem. Vyšetřením krve ukázalo sníženou hladinu Cl-, ale jiný nález nebyl zjištěn. Kočka měla špinavé okolí dutiny ústní a hrudní končetiny. S velkou pravděpodobností to bylo zapříčiněno znemožněným polykáním a nemocí (kočky pak o sebe nepečují).

Tento případ byl složitý a po zvážení všech možností se majitel rozhodl pro eutanázii zvířete. Bylo by možné chirurgické ostranění jazyka, ale kočka by vyžadovala doživotní péči při krmení a napájení. Z důvodu vysokého věku kočky i majitele se jedinou možností ukázala eutanázie.

Tímto chceme majitele upozornit na důležitost preventivní každoroční prohlídky zvířete. Jen tak je možné včas odhalit možný novotvar či onemocnění a přistoupit ke správné terapii včas.

error: Content is protected !!